Wyścig kolarski Proszówka 2014

Na prośbę Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki oraz Rady Sołeckiej zamieszczamy na naszej stronie oficjalny afisz oraz regulamin wyścigu.

„Zapraszamy serdecznie amatorów, pasjonatów i zawodowców zmagań rowerowych

Czekamy na wszystkich chętnych w niedzielę 29 czerwca 2014r.

Gryfów Śląski ul. Uczniowska 17 parking przy Szkole Podstawowej od godz. 8.00

na uczestników czekają niezapomniane wrażenia, cenne nagrody i świetna zabawa”

 

plakat MTB 2014

REGULAMIN

VI WYŚCIG MTB POD GÓRĘ O PUCHAR ŚW. ANNY z PROSZÓWKI

———————————————————————————————————————

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W JEZDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS

GRYFÓW ŚLĄSKI – PROSZÓWKA

29 CZERWIEC 2014 r.

 

I. Cel wyścigu

– wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska MTB w jeździe indywidualnej na czas

– popularyzacja sportu kolarskiego

– promocja Gminy Gryfów Śląski

– popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu

II. Organizator

– Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki

– Rada Sołecka Proszówki

– Urząd Gminy Gryfów Śląski

III. Klasa wyścigu

Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol

IV. Uczestnictwo

W wyścigu uczestniczą zawodnicy licencjonowani (odrębna klasyfikacja) i niezrzeszeni zaliczający się do kategorii (młodzik, junior młodszy, junior, senior i masters) kobiet i mężczyzn. Mistrzem Dolnego Śląska zostaje zawodnik posiadający licencje Dolnośląskiego Związku Kolarskiego we Wrocławiu na rok 2014.

IV. Biuro wyścigu

Biuro zawodów: Gryfów Śląski przy Szkole Podstawowej ul. Uczniowska 17

Zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 9.30 w biurze wyścigu. Odprawa techniczna godz. 9.30. Po godzinie 9.30 zgłoszenia nie będą przyjmowane.

VI. Termin i miejsce wyścigu:

Wyścig odbędzie się w dniu 29.06.2014 r. na trasie Gryfów Śląski – Brzeziniec – Proszówka

start godz. 10.00 Gryfów Śląski, Szkoła Podstawowa ul. Uczniowska 17

meta : Proszówka góra Św. Anny Kapliczka

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:

– jazda indywidualna na czas pod górę rozegrana zostanie w 24 kategoriach

W dniu 29.06.2014r. (niedziela) Dystans 11,5 km. Start zawodników co 1 min.

Zakończenie około godz. 14.00 – Góra Św. Anny (meta)

Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych licencja i niezrzeszeni :

Młodzik/czka 13 -14 lat rocznik 2001-2000

Junior/ka mł. 15 -16 lat rocznik 1999-1998

Junior/ka 17 -18 lat rocznik 1997-1996

Senior/ka 19 – lat rocznik 1995 i starszy/a

Masters K30+ 30- lat rocznik 1984 i starsza

I Masters 30 – 39 lat rocznik 1984-1975

II Masters 40 – 49 lat rocznik 1974-1965

III Masters 50 lat – rocznik 1964 i starszy

 

Startujący winni: posiadać pełny kask, sprawny technicznie rower górski

z dwoma czynnymi hamulcami, zawodnicy z licencją aktualne badania lekarskie, zawodnicy bez licencji wypełnią zgłoszenie do wyścigu, a Ci którzy nie ukończyli 18 lat winni posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą na start w wyścigu.

VII Klasyfikacja :

Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.

VIII. Finansowanie:

Opłata startowa zgodnie ze stawkami PZKol i kalendarza masters na rok 2014.

Zawodniczki i zawodnicy z terenu Gminy Gryfów Śląski płacą startowe w wysokości 10,- złotych.

Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.

Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

IX. Nagrody:

Nagrody otrzymują zawodniczki i zawodnicy oddzielnie w kategorii licencja i bez licencji. Puchar za najlepszy czas przejazdu w kategorii licencja i niezrzeszeni.

Medale, nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca od I do III otrzymują zawodniczki i zawodnicy licencjonowani i bez licencji.

Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek, nagradzany będzie tylko zwycięzca. Każdy uczestnik wyścigu, po oddaniu numeru startowego otrzyma bon na posiłek

X. Postanowienia Końcowe:

Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol na wniosek organizatora.

Sędzia Główny wyścigu Wiesław Kucab z Jeleniej Góry tel. Kom. 607 495 737

Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione, zagubione lub zniszczone przed, w trakcie i po imprezie.

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.

Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC

XI. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy

– Biuro Zawodów: Adriana Karpowicz tel. 500 101 651

Anna Zawisza-Paliwoda 692 512 771

Adres szpitala:

Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (075) 75-31-905, 75-42-048

 

Regulamin zatwierdzono dnia 28 czerwca 2014.

DZKol Wrocław – T. Daszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.