Plener artystyczny „Lato w kolorach”

[EDIT] Brak wolnych miejsc!!! Mamy komplet!!!

Zapraszamy do udziału w PLENERZE ARTYSTYCZNYM „LATO W KOLORACH”

Wiek uczestników: dzieci i młodzież od 10 lat

Termin: 20-24 lipca w godz. 11.00 – 12.30

Instruktor: Beata Wolar

Miejsce: trawnik przy budynku M-GOK

Uwaga! Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie.

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 8 osób + instruktor. Zapisy wyłącznie telefoniczne pod nr 75 78 12 900 w godzinach 8.00 – 15.00.

Zasady organizacji zajęć obowiązujące uczestników uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lwówku Śląskim:

– W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe.Wprowadzony zostaje zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu, duszności, utraty głosu lub zdolności ruchowych. Branie udziału w zajęciach jest bezwzględnie zakazane, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

– Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po przyjściu dezynfekować ręce, również w czasie zajęć na polecenie instruktora powinny myć i dezynfekować ręce.

– Uczestnicy przychodząc na zajęcia muszą mieć osłonę ust i nosa. W zależności od formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na jej zdjęcie.

– Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie będzie wykonywany pomiar temperatury, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Dziecko ma mierzoną temperaturę przy rodzicu/opiekunie prawnym. Rodzin/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury. W przypadku odmowy instruktor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

– W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor M-GOK lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.

– Zajęcia odbywają się w określonym miejscu, a przebywanie poza nim jest zabronione.

– Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku M-GOK. Dzieci są przyprowadzane do głównego wejścia z zachowaniem odstępu 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa).

– Na zajęcia należy przychodzić punktualnie punktualnie (tuż przed zajęciami). Nie ma możliwości przebywania w holu w oczekiwaniu na zajęcia. Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci przy głównym wejściu bezpośrednio po zajęciach.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać stosowną zgodę na udział w zajęciach.

– Na terenie obiektów wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą podpisane napoje.

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Plener artystyczny „Lato w kolorach” została wyłączona

Kino plenerowe w Gryfowie Śląskim

Zapraszamy na seans w wakacyjnym KINIE PLENEROWYM. Będzie lekko, zabawnie i w komediowym klimacie. Zobaczycie film „Gotowi na wszystko. Exterminator”.
Zaznaczamy, że jest to produkcja dla widzów od lat 15.
Seans odbędzie się 17 lipca br. o godz. 20.30 na placu
za M-GOK, ul. Kolejowa 33a. Wstęp bezpłatny.
 
Kwestie organizacyjne:
Strefa Kina zostanie wydzielona na boisku za M-GOK, a wejść do niej będziecie Państwo mogli wyłącznie od ulicy Kolejowej!!
 
W związku z reżimem sanitarnym oraz wytycznymi dla kin plenerowych obowiązuje Państwa poniższy regulamin:
 
1. Warunkiem uczestniczenia w seansie jest zaakceptowanie przez uczestnika poniższych zasad i ich ścisłe przestrzeganie.
2. Liczba osób uczestniczących w pokazie filmowym jest ograniczona i nie może przekroczyć 150 osób. Przy czym ilość ta zostanie dopasowana do ilości miejsca, którym dysponujemy. Prosimy o wcześniejsze przybycie i zrozumienie w przypadku braku miejsc.
3. Uczestnicy pokazów mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze / Organizatorowi.
4. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu:
a) osobom zachowującym się agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
c) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
5. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych, itp.), alkoholu, środków odurzających i psychotropowych,
6. Podczas pokazów filmowych obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku wyświetlanych filmów.
7. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania pokazów, w przypadku złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
 
W trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2:
 
1. Uczestnicy muszą pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości minimum 2m, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
2. Przed wejście do Strefy Kina mierzymy widzom temperaturę ciała przy pomocy bezdotykowego termometru. Prosimy o przygotowanie się do tego i zasłonięcie ust oraz nosa przyłbicą lub maseczką. W przypadku stwierdzenia temperatury wyższej niż 37 stopni Celsjusza, nie będziemy mieć możliwości wpuszczenia takiej osoby na teren Strefy Kina.
3. Przed wejściem do Strefy Kina każdy uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce korzystając z umieszczonego przy wejściu dozownika i instrukcji.
4. Miejsca w kinie są nienumerowane, prosimy o zajmowanie leżaków wskazanych przez obsługę kina. Przed oraz w trakcie seansu obowiązuje absolutny zakaz opuszczania swojego miejsca oraz przestawiania leżaków.
5. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały czas trwania pokazów. Posiadanie ww. środków ochronnych będzie kontrolowane przed wejściem na teren kina plenerowego. W przypadku ich braku Organizator może odmówić wejścia na teren wydarzenia. Uczestnik pokazów ww. środki ochronne zapewnia we własnym zakresie.
6. Na terenie kina obowiązuje zakaz wszelkiej konsumpcji, spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz palenia papierosów i papierosów elektronicznych, głośnego zachowania, wprowadzania zwierząt, niszczenia mienia Organizatora.
7. Uwaga! Na seansie nie przewidujemy sanitariatów, ale w każdej chwili możesz opuścić Strefę Kina.
8. Na teren kina plenerowego zakaz wstępu mają osoby, które są zakażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby, na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny lub osoby przebywające pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto osoby z widocznymi objawami chorobowymi tj. katar, kaszel, duszności itp.
9. Prosimy o cierpliwość i kulturę osobistą na terenie kina oraz o stosowanie się do niniejszego regulaminu oraz respektowanie zaleceń obsługi przed, w trakcie i po seansie. W przeciwnym wypadku nasz pracownik może nakazać Ci opuszczenie Strefy Kina.
 
Koncepcja kina plenerowego została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lwówku Śląskim.

 

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Kino plenerowe w Gryfowie Śląskim została wyłączona

Wakacyjne warsztaty taneczne

Zapraszamy do udziału w WAKACYJNYCH WARSZTATACH TANECZNYCH

Wiek uczestników: dzieci szkolne

 

Cykle zajęć wraz z godzinami: 7-9 lipca (11.00-11.45), 21-23 lipca (13.00-13.45), 28-30 lipca (11.00-11.45)

Instruktor: Adrian Mleczek

Miejsce: sala widowiskowa M-GOK

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 12 osób + instruktor. Zapisy wyłącznie telefoniczne pod nr 75 78 12 900 w godzinach 8.00 – 15.00.

Zasady organizacji zajęć obowiązujące uczestników uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lwówku Śląskim:

– W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe.Wprowadzony zostaje zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu, duszności, utraty głosu lub zdolności ruchowych. Branie udziału w zajęciach jest bezwzględnie zakazane, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

– Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu dezynfekować ręce, również w czasie zajęć na polecenie instruktora powinny myć i dezynfekować ręce.

– Uczestnicy wchodząc do obiektu muszą mieć osłonę ust i nosa. W zależności od formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na jej zdjęcie.

– Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie będzie wykonywany pomiar temperatury, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Dziecko ma mierzoną temperaturę przy rodzicu/opiekunie prawnym. Rodzin/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury. W przypadku odmowy instruktor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

– W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor M-GOK lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.

– Zajęcia odbywają się w określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione. Sala przeznaczona do prób będzie dezynfekowana i wietrzona po każdych zajęciach.

– Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku M-GOK. Dzieci są przyprowadzane do głównego wejścia z zachowaniem odstępu 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa).

– Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (tuż przed zajęciami). Nie ma możliwości przebywania w holu w oczekiwaniu na zajęcia. Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci przy głównym wejściu bezpośrednio po zajęciach.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać stosowną zgodę na udział w zajęciach.

– Na terenie obiektów wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą podpisane napoje.

– Uczestnicy przychodzą na zajęcia przebrani. Nie ma możliwości korzystania z szatni ani garderoby. Dopuszczana jest zmiana obuwia na potrzeby zajęć ruchowych w wyznaczonym do tego miejscu.

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Wakacyjne warsztaty taneczne została wyłączona

Ważny komunikat!

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz podjęciem działań prewencyjnych związanych ze zmniejszeniem ryzyka zarażenia koronawirusem, na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zostaje zamknięty od 12 marca 2020 r. do odwołania.
Jednocześnie informujemy, że w porozumieniu z sołtysami działalność w obiektach świetlicowych również pozostaje ograniczona do odwołania.
Kontakt: tel. (75) 78 12 900, e-mail: mgokgryfow@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Ważny komunikat! została wyłączona

Uwaga!!! Informacja o zwieszeniu zajęć!!!

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz podjęciem działań prewencyjnych związanych ze zmniejszeniem ryzyka zarażenia koronawirusem wszystkie zajęcia stałe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zostają zawieszone do odwołania!!!
O przywróceniu zajęć zostaną Państwo powiadomieni w kolejnych komunikatach.

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Uwaga!!! Informacja o zwieszeniu zajęć!!! została wyłączona

Seminarium inspirujące „Jak dzieci rozwijają zdrowe poczucie własnej wartości?”

Uwaga!!!

W związku z podjęciem działań prewencyjnych związanych ze zmniejszeniem ryzyka zarażenia koronawirusem i w porozumieniu z Kasią Kubiczek informujemy, że seminarium zaplanowane na 13 marca zostaje przełożone na termin późniejszy tj. 3 kwietnia br.!!!

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu sześciu seminariów inspirujących, które kierowane są do rodziców, opiekunów, dziadków i wszystkich dorosłych, którzy chcę budować z dziećmi świadome relacje, oparte na wzajemnym szacunku.

Seminaria prowadzić będzie Katarzyna Kubiczek – z wykształcenia pedagog i socjoterapeutka. Ponadto jako Certyfikowana Trenerka Familylab Association, międzynarodowej organizacji założonej przez duńskiego pedagoga i terapeutę Jespera Juula, zrzeszającej profesjonalistów pracujących z rodzinami i wychowawcami, którzy wyznają podobne wartości, oparte na poszanowaniu ludzkiej godności i chcą w ten sposób współtworzyć zdrowsze i bardziej świadome społeczeństwo, wspierająca dorosłych w budowaniu świadomych relacji z dziećmi.

Jeśli:

Chcesz dowiedzieć się jak stać się przywódcą, który stawia na równą godność i integralność?

Nie rozumiesz, dlaczego Twoje dziecko zachowuje się w dany sposób?

Pragniesz zrozumieć zachowania agresywne dziecka.Chcesz dowiedzieć się, czy masz prawo mówić NIE?

Chcesz wspierać, a nie wyręczać swoje dziecko w szkolnych obowiązkach.

Chcesz dowiedzieć się, jak wspierać rozwój poczucia wartości u siebie i dziecka?

Nie wiesz, co dzieje się z Twoim nastoletnim dzieckiem.

Pracujesz z dziećmi lub młodzieżą i chcesz wspierać ich zdrowy rozwój.

Relacja dorosły-dziecko jest dla Ciebie ważna i chcesz, by opierała się ona na wzajemnym szacunku.

Seminaria mogą pomóc Ci w poszukiwaniu odpowiedzi w tych i wielu innych obszarach.

Pierwsze spotkanie o tematyce „Jak dzieci rozwijają zdrowe poczucie własnej wartości?” odbędzie się 13 marca 2020 r. (piątek) w godz. 17.00 – 19.00 w M-GOK przy ul. Kolejowej 33a. Udział w seminariach bezpłatny.

Wydarzenia sfinansowane ze środków MAGOVOX (http://ashoka-cee.org/wzmocnione/about-us/) i objęte patronatem fundacji Family-lab Polska (http://www.family-lab.pl/).

Dlaczego poczucie wartości jest ważne?

Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala rozwijać swój potencjał, wykorzystywać własne talenty, ale jest również ważne w naszym życiu społecznym. To dzięki niemu budujemy jakościowe i satysfakcjonujące relacje z ludźmi, funkcjonujemy zgodnie z wartościami. Poczucie własnej wartości stanowi też psychospołeczny system odpornościowy człowieka. Nasze własne poczucie wartości mogło być nadszarpnięte w toku socjalizacji – przez opinie bliskich, niekonstruktywną krytykę, skupianie uwagi na błędach. Poczucie wartości jest kluczowe w rozwoju dziecka. Chroni je przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska – zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.
Warto wiedzieć, jak towarzyszyć dziecku w sposób konstruktywny – wspierać budowanie własnej wartości, ale nie „rozpuszczać”. Odróżniać poczucie własnej wartości od pewności siebie. Komunikować się, dając bezcenne informacje zwrotne dla dziecka, a przy okazji – dowiadywać się więcej o sobie!

Zapraszamy!!!

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Seminarium inspirujące „Jak dzieci rozwijają zdrowe poczucie własnej wartości?” została wyłączona

Seks dla opornych


Spektakl „Seks dla opornych” z doskonałymi aktorami Jackiem Grondowym oraz Magdaleną Dąbrowską. W małej, epizodycznej roli Mirosław Kamiński. Sala wypełniona po brzegi, salwy śmiechu, fantastyczna interakcja z publicznością, zachwyty i wspaniałe komentarze po – tak mogę krótko scharakteryzować wydarzenia niedzielnego wieczoru. Ta „Kolacja z Artystą” przejdzie do historii jako jedna z najlepszych 👌 A wy kochani, co sądzicie?

Zdjęcia autorstwa mistrza obiektywu Mariusza Dragana 👌
Barbarze Pasiak dziękuję za podarowanie wyjątkowych, pięknych, słodkich, piernikowych upominków dla aktorów ❤️
Czytaj dalej

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Seks dla opornych została wyłączona

Ferie zimowe w M-GOK

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Ferie zimowe w M-GOK została wyłączona

Szkolenia dla seniorów

Mamy dla Was kolejne doniesienia ze szkoleń komputerowych dla seniorów 😄 Jak już wiecie od października trwa kurs, na którym seniorzy w ramach projektu E-senior rozwijają kompetencje cyfrowe. W grudniu zakończyliśmy podstawową część godzinową kursu. Uczestnicy opanowali już podstawy komputera i Internetu. Wraz z nowym rokiem rozpoczęła się druga, bardziej zaawansowana część. Aktualnie seniorzy uczą się fotografii i wykonywania zdjęć za pomocą własnych tabletów, które otrzymali w ramach kursu 📸💻🖼

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Szkolenia dla seniorów została wyłączona

Kolacja z Artystą i „Seks dla opornych”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza na pierwszą w tym roku „Kolację z Artystą”. A że już wkrótce Walentynki i czas refleksji nad związkami, zapraszamy Państwa na sztukę „Seks dla opornych” Sceny Inicjatyw Aktorskich Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

„Seks dla opornych” to zabawny, ale jednocześnie gorzki tekst.
Alice i Henry, małżeństwo z dwudziestopięcioletnim stażem, spędza weekend w najmodniejszym w mieście, ekskluzywnym hotelu „L”. Pragną odnaleźć utraconą z czasem dawną namiętność. Ma im w tym pomóc wykradziony przez Alice z biblioteki podręcznik „Seks dla opornych”. Czy rady zawarte w książce pozwolą naszym bohaterom ponownie zbliżyć się do siebie i ugruntować trwałość związku? Odnaleźć na nowo szczęście w małżeńskim pożyciu? Na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedź oglądając sztukę kanadyjskiej autorki Michele Riml „Seks dla opornych”, która oprócz wspaniale nakreślonych komediowych scen z życia małżeńskiego, proponuje również odrobinę refleksji o naturze miłości i nieuchronności przemijania. Będzie burzliwie i dramatycznie: wzajemne pretensje i urazy zaprowadzą ich niemal do ostatecznego zerwania, poradnikowe recepty dostarczą zdecydowanie groteskowych przeżyć, narażając na zawstydzenie raczej niż powrót wielkich namiętności. Ale też to doświadczenie pozwoli im docenić wartość codziennej, może szarej ale nieodzownej bliskości i przywiązania, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Ich własnej miłości po prostu. A to może się okazać ważniejsze niż podniecający może, ale krótkotrwały błysk ekscytacji.

Zapraszamy 16 lutego (niedziela) o godz. 17.00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kolejowej 33 a. Bilety w cenie 35 zł do nabycia w siedzibie M-GOK w godzinach 8.00-16.00 (wtorek, czwartek i piątek do godz. 18.00) Uwaga!!! Ilość miejsc ograniczona!!! Dopuszczamy możliwość rezerwacji pod numerem 75 78 12 900, jednakże bilety muszą zostać odebrane w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji.

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Kolacja z Artystą i „Seks dla opornych” została wyłączona