Komunikat

Szanowni Państwo, przypominamy i bardzo prosimy, by osoby wchodzące i przebywające na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury obowiązkowo zakrywały usta i nos!

Dotyczy to również uczestników zajęć. Przypominamy o zapisach w regulaminie zajęć ➡️ ➡️ „Uczestnicy wchodząc do obiektu muszą mieć osłonę ust i nosa. W zależności od formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na jej zdjęcie”.

Jednocześnie informujemy o zmianie godzin pracy.Od 12 października M-GOK będzie czynny w godz. 8.00-14.00 (z wyłączeniem dni kiedy odbywają się zajęcia – aktualnie wtorek i czwartek).

Zachęcamy do częstszego kontaktu telefonicznego pod numerem 75 78 12 900 oraz e-mailowo na adres: mgokgryfow@wp.pl

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

PRACOWNIA PLASTYCZNA MAŁEGO ARTYSTY

Uwaga!!! Przekładamy dzisiejszy start pracowni na 6 października. Przypominamy o zapisach telefonicznych i konieczności zapoznania się z zasadami udziału zamieszczonymi poniżej ↓

 

Zasady organizacji zajęć zgodne z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

1. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla ośrodków kultury obowiązuje limit uczestników zajęć w przeliczeniu na dostępną powierzchnię.

2. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe.Wprowadzony zostaje zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu, duszności, utraty głosu lub zdolności ruchowych. Branie udziału w zajęciach jest bezwzględnie zakazane, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

3. Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu dezynfekować ręce, również w czasie zajęć na polecenie instruktora powinny myć i dezynfekować ręce.

4. Uczestnicy wchodząc do obiektu muszą mieć osłonę ust i nosa. W zależności od formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na jej zdjęcie.

5. Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie będzie wykonywany pomiar temperatury, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Dziecko ma mierzoną temperaturę przy rodzicu/opiekunie prawnym. Rodzin/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury. W przypadku odmowy instruktor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

6. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor M-GOK lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.

7. Zajęcia odbywają się w określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione. Sala przeznaczona do prób będzie dezynfekowana i wietrzona po każdych zajęciach.

8. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku M-GOK. Dzieci są przyprowadzane do głównego wejścia z zachowaniem odstępu min. 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa).

9. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (tuż przed zajęciami). Nie ma możliwości przebywania w holu w oczekiwaniu na zajęcia. Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci przy głównym wejściu bezpośrednio po zajęciach.

10. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać stosowne zgody na udział w zajęciach.

11. Na terenie obiektów wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą podpisane napoje.

12. Uczestnicy przychodzą na zajęcia przebrani. Nie ma możliwości korzystania z szatni ani garderoby. Dopuszczana jest zmiana obuwia na potrzeby zajęć ruchowych w wyznaczonym do tego miejscu.

Karta zgłoszenia oraz deklaracja do pobrania poniżej:
Zgoda_na_udział_pracownia_plastyczna
deklaracja_covid_19
wypełnić, wysłać na adres: mgokgryfow@wp.pl albo dostarczyć do sekretariatu M-GOK w dniu pierwszych zajęć lub odpowiednio wcześniej.

 

 

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania PRACOWNIA PLASTYCZNA MAŁEGO ARTYSTY została wyłączona

Zapraszamy do udziału w zajęciach tanecznych

 
 
 
 
 
Cykle zajęć wraz z godzinami:
WTORKI/dzieci w wieku 5-7 lat, godz. 14.45
CZWARTKI/dzieci i młodzież od 8 lat, godz. 14.45
Terminy pierwszych zajęć:
Grupa starsza – 24 września 2020 r. (czwartek) godz. 14.45
Grupa młodsza – 29 września 2020 r. (wtorek) godz. 14.45
Instruktor: Adrian Mleczek/Miejsce: sala widowiskowa M-GOK
Ilość miejsc ograniczona! W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 10 osób + instruktor.  Zapisy telefoniczne pod nr 75 78 12 900 w godzinach 8.00 – 16.00.

Zasady organizacji zajęć zgodne z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

1. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla ośrodków kultury obowiązuje limit uczestników zajęć w przeliczeniu na dostępną powierzchnię.

2. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe. Wprowadzony zostaje zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu, duszności, utraty głosu lub zdolności ruchowych. Branie udziału w zajęciach jest bezwzględnie zakazane, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

3. Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu dezynfekować ręce, również w czasie zajęć na polecenie instruktora powinny myć i dezynfekować ręce.

4. Uczestnicy wchodząc do obiektu muszą mieć osłonę ust i nosa. W zależności od formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na jej zdjęcie.

5. Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie będzie wykonywany pomiar temperatury, zwłaszcza w przypadku wystapienia niepokojących objawów chorobowych. Dziecko ma mierzoną temperaturę przy rodzicu/opiekunie prawnym. Rodzin/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury. W przypadku odmowy instruktor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

6. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor M-GOK lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.

7. Zajęcia odbywają się w określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione. Sala przeznaczona do prób będzie dezynfekowana i wietrzona po każdych zajęciach.

8. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku M-GOK. Dzieci są przyprowadzane do głównego wejścia z zachowaniem odstępu min. 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa).

9. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie punktualnie (tuż przed zajęciami). Nie ma możliwości przebywania w holu w oczekiwaniu na zajęcia. Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci przy głównym wejściu bezpośrednio po zajęciach.

10. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać stosowne zgody na udział w zajęciach.

11. Na terenie obiektów wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą podpisane napoje.

12. Uczestnicy przychodzą na zajęcia przebrani. Nie ma możliwości korzystania z szatni ani garderoby. Dopuszczana jest zmiana obuwia na potrzeby zajęć ruchowych w wyznaczonym do tego miejscu.

Karta zgłoszenia oraz deklaracja do pobrania poniżej:
Zgoda_na_udział_w_zajęciach
deklaracja_covid_19
wypełnić, wysłać na adres: mgokgryfow@wp.pl albo dostarczyć do sekretariatu M-GOK w dniu pierwszych zajęć lub odpowiednio wcześniej.
Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy do udziału w zajęciach tanecznych została wyłączona

Narodowe Czytanie

Zapraszamy już 5 września o godzinie 12.00 na gryfowski rynek.

 

Regulamin dla uczestników
Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego
5 września, godz. 12.00, gryfowska fontanna
1. Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim, Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim.
2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zaakceptowanie poniższych zasad.
3. Czytanie zostanie zrealizowane przy gryfowskiej fontannie. Teren dla publiczności (Strefa Widza) zostanie odpowiednio wydzielony taśmami.
4. Liczba osób uczestniczących w spektaklu jest ograniczona i nie może przekroczyć 40 osób + obsługa. Prosimy o wcześniejsze przybycie i zrozumienie w przypadku braku miejsc.
5. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze / Organizatorowi.
6. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu:
a) osobom zachowującym się agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających.
7. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania wydarzenia w przypadku złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
W trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2:
1. Uczestnicy muszą pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości minimum 1,5 m dystansu zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
2. Na widowni krzesła będą ustawione zgodnie z obowiązującym dystansem 1,5 m. Miejsca w Strefie Widza są nienumerowane, prosimy o zajmowanie krzeseł wskazanych przez obsługę. Przed oraz w trakcie spektaklu obowiązuje absolutny zakaz opuszczania swojego miejsca oraz przestawiania krzeseł.
3. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały czas trwania występu oraz przy wejściu i wyjściu ze Stefy Widza. Posiadanie ww. środków ochronnych będzie kontrolowane przed wejściem na teren wydarzenia. W przypadku ich braku Organizator może odmówić wejścia. Uczestnik pokazów ww. środki ochronne zapewnia we własnym zakresie.
4. Przed wejściem do Strefy Widza każdy uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce korzystając z umieszczonego przy wejściu dozownika i instrukcji.
5. Uwaga! Nie przewidujemy sanitariatów, ale w każdej chwili możesz opuścić Strefę Widza.
6. Na teren wydarzenia zakaz wstępu mają osoby, które są zakażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby, na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny lub osoby przebywające pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto osoby z widocznymi objawami chorobowymi tj. katar, kaszel, duszności itp.
7. Prosimy o cierpliwość i kulturę osobistą na terenie Strefy Widza, stosowanie się do niniejszego regulaminu oraz respektowanie zaleceń obsługi przed, w trakcie i po spektaklu.

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Narodowe Czytanie została wyłączona

Widowisko multimedialne

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Widowisko multimedialne została wyłączona

Wędrówka po zabytkach Gryfowa Śląskiego

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Wędrówka po zabytkach Gryfowa Śląskiego została wyłączona

moja Warszawa | pamiętnik z powstania

 

NIEDZIELA, 23 SIERPNIA 2020 O 17:00 – 18:15, gryfowska fontanna

Muzyczny monodram łączący adaptację dzieła Mirona Białoszewskiego z nietuzinkową interpretacją utworów muzycznych poświęconych Warszawie. Kontrast literatury Białoszewskiego wobec współczesnych tekstów piosenek odkrywa łączność i solidarność w upadku i odbudowie stołecznego miasta od czasu wojny do dziś. To literacka podróż przez kolejne dni powstania a dokładniej – ludzkie słabości, tęsknoty i pragnienia drzemiące w sercach powstańców, którzy podjęli walkę o wolność w każdym wymiarze znaczenia tego słowa. Adaptacja w niezwykły sposób pokazuje trudności i problemy powstańczej rzeczywistości i przenosi je na współczesną płaszczyznę dylematów, z jakimi boryka się codzienność.
I wydobywanie.
I odsypywanie.
I gaszenie.
I pomoc.
I nowe bomby.
I krzyk.
– Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
– Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Wycie samolotów i bomb.
– Najświętsze serce Jezusa… zmiłuj się nad nami…
I huk! I koniec!
______________________________________________________________
Obsada:
Marek Sieradzki
zespół muzyczny:
Michał Hadasik, Filip Turkowski
adaptacja i reżyseria: Marek Sieradzki
kierownictwo muzyczne muzyczne: Michał Hadasik
plakat: Agata Grabowska
produkcja: teatr KONSTELACJE
czas trwania spektaklu: 75 minut bez przerwy
Uwaga! W spektaklu obecny jest dym papierosowy.
Spektakl powstał w ramach współpracy teatru KONSTELACJE oraz wrocławskiej kawiarni Literatka i Sceny pod Regałem.

Regulamin dla uczestników spektaklu plenerowego „Moja Warszawa”
23 sierpnia, godz. 17.00, gryfowska fontanna
Regulamin zaakceptowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Lwówku Śląskim
1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zaakceptowanie poniższych zasad.
2. Spektakl zostanie zrealizowany przy gryfowskiej fontannie. Teren dla publiczności (Strefa Widza) zostanie odpowiednio wydzielony taśmami.
3. Liczba osób uczestniczących w spektaklu jest ograniczona i ze względu na dostępną powierzchnię nie może przekroczyć 30 osób + obsługa. Prosimy o wcześniejsze przybycie i zrozumienie w przypadku braku miejsc.
4. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze / Organizatorowi.
5. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu:
a) osobom zachowującym się agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających.
6. Podczas występu obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku bez zgody Organizatora.
7. Oganizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania wydarzenia w przypadku złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
W trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2:
1. Uczestnicy muszą pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości minimum 1,5 m dystansu zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
2. Na widowni krzesła będą ustawione zgodnie z obowiązującym dystansem 1,5 m. Miejsca w Strefie Widza są nienumerowane, prosimy o zajmowanie krzeseł wskazanych przez obsługę. Przed oraz w trakcie spektaklu obowiązuje absolutny zakaz opuszczania swojego miejsca oraz przestawiania krzeseł.
3. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały czas trwania występu oraz przy wejściu i wyjściu ze Stefy Widza. Posiadanie ww. środków ochronnych będzie kontrolowane przed wejściem na teren wydarzenia. W przypadku ich braku Organizator może odmówić wejścia. Uczestnik pokazów ww. środki ochronne zapewnia we własnym zakresie.
4. Przed wejściem do Strefy Widza każdy uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce korzystając z umieszczonego przy wejściu dozownika i instrukcji.
5. Uwaga! Nie przewidujemy sanitariatów, ale w każdej chwili możesz opuścić Strefę Widza.
6. Na teren wydarzenia zakaz wstępu mają osoby, które są zakażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby, na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny lub osoby przebywające pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto osoby z widocznymi objawami chorobowymi tj. katar, kaszel, duszności itp.
Prosimy o cierpliwość i kulturę osobistą na terenie Strefy Widza oraz o stosowanie się do wymienionych wyżej zasad.
Pokaż mniej

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania moja Warszawa | pamiętnik z powstania została wyłączona

Plener artystyczny „Lato w kolorach”

[EDIT] Brak wolnych miejsc!!! Mamy komplet!!!

Zapraszamy do udziału w PLENERZE ARTYSTYCZNYM „LATO W KOLORACH”

Wiek uczestników: dzieci i młodzież od 10 lat

Termin: 20-24 lipca w godz. 11.00 – 12.30

Instruktor: Beata Wolar

Miejsce: trawnik przy budynku M-GOK

Uwaga! Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie.

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 8 osób + instruktor. Zapisy wyłącznie telefoniczne pod nr 75 78 12 900 w godzinach 8.00 – 15.00.

Zasady organizacji zajęć obowiązujące uczestników uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lwówku Śląskim:

– W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe.Wprowadzony zostaje zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu, duszności, utraty głosu lub zdolności ruchowych. Branie udziału w zajęciach jest bezwzględnie zakazane, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

– Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po przyjściu dezynfekować ręce, również w czasie zajęć na polecenie instruktora powinny myć i dezynfekować ręce.

– Uczestnicy przychodząc na zajęcia muszą mieć osłonę ust i nosa. W zależności od formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na jej zdjęcie.

– Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie będzie wykonywany pomiar temperatury, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Dziecko ma mierzoną temperaturę przy rodzicu/opiekunie prawnym. Rodzin/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury. W przypadku odmowy instruktor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

– W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor M-GOK lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.

– Zajęcia odbywają się w określonym miejscu, a przebywanie poza nim jest zabronione.

– Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku M-GOK. Dzieci są przyprowadzane do głównego wejścia z zachowaniem odstępu 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa).

– Na zajęcia należy przychodzić punktualnie punktualnie (tuż przed zajęciami). Nie ma możliwości przebywania w holu w oczekiwaniu na zajęcia. Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci przy głównym wejściu bezpośrednio po zajęciach.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać stosowną zgodę na udział w zajęciach.

– Na terenie obiektów wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą podpisane napoje.

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Plener artystyczny „Lato w kolorach” została wyłączona

Kino plenerowe w Gryfowie Śląskim

Zapraszamy na seans w wakacyjnym KINIE PLENEROWYM. Będzie lekko, zabawnie i w komediowym klimacie. Zobaczycie film „Gotowi na wszystko. Exterminator”.
Zaznaczamy, że jest to produkcja dla widzów od lat 15.
Seans odbędzie się 17 lipca br. o godz. 20.30 na placu
za M-GOK, ul. Kolejowa 33a. Wstęp bezpłatny.
 
Kwestie organizacyjne:
Strefa Kina zostanie wydzielona na boisku za M-GOK, a wejść do niej będziecie Państwo mogli wyłącznie od ulicy Kolejowej!!
 
W związku z reżimem sanitarnym oraz wytycznymi dla kin plenerowych obowiązuje Państwa poniższy regulamin:
 
1. Warunkiem uczestniczenia w seansie jest zaakceptowanie przez uczestnika poniższych zasad i ich ścisłe przestrzeganie.
2. Liczba osób uczestniczących w pokazie filmowym jest ograniczona i nie może przekroczyć 150 osób. Przy czym ilość ta zostanie dopasowana do ilości miejsca, którym dysponujemy. Prosimy o wcześniejsze przybycie i zrozumienie w przypadku braku miejsc.
3. Uczestnicy pokazów mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze / Organizatorowi.
4. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu:
a) osobom zachowującym się agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
c) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
5. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych, itp.), alkoholu, środków odurzających i psychotropowych,
6. Podczas pokazów filmowych obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku wyświetlanych filmów.
7. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania pokazów, w przypadku złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
 
W trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2:
 
1. Uczestnicy muszą pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości minimum 2m, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
2. Przed wejście do Strefy Kina mierzymy widzom temperaturę ciała przy pomocy bezdotykowego termometru. Prosimy o przygotowanie się do tego i zasłonięcie ust oraz nosa przyłbicą lub maseczką. W przypadku stwierdzenia temperatury wyższej niż 37 stopni Celsjusza, nie będziemy mieć możliwości wpuszczenia takiej osoby na teren Strefy Kina.
3. Przed wejściem do Strefy Kina każdy uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce korzystając z umieszczonego przy wejściu dozownika i instrukcji.
4. Miejsca w kinie są nienumerowane, prosimy o zajmowanie leżaków wskazanych przez obsługę kina. Przed oraz w trakcie seansu obowiązuje absolutny zakaz opuszczania swojego miejsca oraz przestawiania leżaków.
5. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały czas trwania pokazów. Posiadanie ww. środków ochronnych będzie kontrolowane przed wejściem na teren kina plenerowego. W przypadku ich braku Organizator może odmówić wejścia na teren wydarzenia. Uczestnik pokazów ww. środki ochronne zapewnia we własnym zakresie.
6. Na terenie kina obowiązuje zakaz wszelkiej konsumpcji, spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz palenia papierosów i papierosów elektronicznych, głośnego zachowania, wprowadzania zwierząt, niszczenia mienia Organizatora.
7. Uwaga! Na seansie nie przewidujemy sanitariatów, ale w każdej chwili możesz opuścić Strefę Kina.
8. Na teren kina plenerowego zakaz wstępu mają osoby, które są zakażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby, na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny lub osoby przebywające pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto osoby z widocznymi objawami chorobowymi tj. katar, kaszel, duszności itp.
9. Prosimy o cierpliwość i kulturę osobistą na terenie kina oraz o stosowanie się do niniejszego regulaminu oraz respektowanie zaleceń obsługi przed, w trakcie i po seansie. W przeciwnym wypadku nasz pracownik może nakazać Ci opuszczenie Strefy Kina.
 
Koncepcja kina plenerowego została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lwówku Śląskim.

 

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Kino plenerowe w Gryfowie Śląskim została wyłączona

Wakacyjne warsztaty taneczne

Zapraszamy do udziału w WAKACYJNYCH WARSZTATACH TANECZNYCH

Wiek uczestników: dzieci szkolne

 

Cykle zajęć wraz z godzinami: 7-9 lipca (11.00-11.45), 21-23 lipca (13.00-13.45), 28-30 lipca (11.00-11.45)

Instruktor: Adrian Mleczek

Miejsce: sala widowiskowa M-GOK

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 12 osób + instruktor. Zapisy wyłącznie telefoniczne pod nr 75 78 12 900 w godzinach 8.00 – 15.00.

Zasady organizacji zajęć obowiązujące uczestników uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lwówku Śląskim:

– W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe.Wprowadzony zostaje zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu, duszności, utraty głosu lub zdolności ruchowych. Branie udziału w zajęciach jest bezwzględnie zakazane, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

– Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu dezynfekować ręce, również w czasie zajęć na polecenie instruktora powinny myć i dezynfekować ręce.

– Uczestnicy wchodząc do obiektu muszą mieć osłonę ust i nosa. W zależności od formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na jej zdjęcie.

– Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie będzie wykonywany pomiar temperatury, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Dziecko ma mierzoną temperaturę przy rodzicu/opiekunie prawnym. Rodzin/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury. W przypadku odmowy instruktor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

– W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor M-GOK lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.

– Zajęcia odbywają się w określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione. Sala przeznaczona do prób będzie dezynfekowana i wietrzona po każdych zajęciach.

– Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku M-GOK. Dzieci są przyprowadzane do głównego wejścia z zachowaniem odstępu 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa).

– Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (tuż przed zajęciami). Nie ma możliwości przebywania w holu w oczekiwaniu na zajęcia. Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci przy głównym wejściu bezpośrednio po zajęciach.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać stosowną zgodę na udział w zajęciach.

– Na terenie obiektów wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą podpisane napoje.

– Uczestnicy przychodzą na zajęcia przebrani. Nie ma możliwości korzystania z szatni ani garderoby. Dopuszczana jest zmiana obuwia na potrzeby zajęć ruchowych w wyznaczonym do tego miejscu.

Obulikowano w: Aktualności | Możliwość komentowania Wakacyjne warsztaty taneczne została wyłączona