Kreatywni gryfowianie pokazali swój potencjał

W listopadzie zakończyliśmy drugą część projektu „Kultura pod strzechami-pokaż swój potencjał!” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”. W ramach naboru w pierwszej części wybraliśmy 7 inicjatyw złożonych przez naszych mieszkańców. Ostatecznie wraz z pomysłodawcami udało się zrealizować 6 inicjatyw. Z promocją projektu inicjatorzy ruszyli już po 16 sierpnia, ale momentem inauguracyjnym działań stało się spotkanie informacyjne połączone z warsztatami dotyczącymi rozliczania oraz określenia zasad współpracy, które przeprowadziliśmy w M-GOK w dniu 31 sierpnia.

Marian Pukacki zrealizował inicjatywę „Nigdy nie zaginie ludowe śpiewanie” w ramach której zorganizował oraz poprowadził cykl warsztatów polegających na przekazie tradycyjnego repertuaru pieśniowego oraz nauce stylu wykonawczego. 20 sierpnia odbyło się spotkanie organizacyjne w którym wzięło udział 14 osób. Po przedstawieniu założeń projektu udział w nim zadeklarowało 9 osób. Tydzień później odbyło się spotkanie na którym omówiono dobór pieśni i rozpoczęto naukę, która trwała w cyklu cotygodniowym do 9 listopada (łącznie 10 warsztatów). W międzyczasie trwało szycie strojów dla uczestników. Efekty swojej pracy grupa zaprezentowała szerokiej publiczności 11 listopada podczas Wieczornicy Patriotycznej w świetlicy wiejskiej w Rząsinach. Pomysłodawca potwierdza chęć kontynuacji warsztatowego wyzwania w przyszłości, a zdobyte umiejętności młodzież zaprezentuje podczas nadchodzących gminnych wydarzeń.

 

Katarzyna Bronowicka i Mieczysław Gnach zrealizowali wymagającą inicjatywę „Gryfowski Teatr pod Fontanną – odsłona 1, Gryfowskie Czytanie Wielkich Dzieł Literatury, Władysław Stanisław Reymont ‘Chłopi’ – cz.1 ‘Jesień’ . W październiku 2021 roku, w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim, z udziałem ponad 100 uczniów ZSOiZ im. Jana Pawła II oraz szkół podstawowych z Gryfowa Śląskiego miały miejsce warsztaty etnograficzno-historyczne. O życiu Reymonta opowiadała Anna Pląskowska-Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim. Ważną częścią spotkań było oglądanie prezentacji multimedialnej, ukazującej dorobek edukacyjno-kulturowy nieistniejącej już Szkoły Podstawowej w Uboczu, noszącej imię Władysława Stanisława Reymonta. Każda z trzech wizyt kończyła się zwiedzaniem „Izby Pamięci Reymontowskiej”. Finalnym akordem przybliżenia odbiorcom twórczości Reymonta było zorganizowanie 6 listopada 2021 roku czytania fragmentu 1 części „Chłopów”. Odbyło się to tradycyjnie obok fontanny na gryfowskim rynku. Z realizacji powstał materiał multimedialny.

Teresa Polesiak i Danuta Jańczyk w ramach swojej inicjatywy Koło Gospodyń Miejskich” zrekrutowały grupę pań, które wzięły udział w trzech warsztatach rękodzielniczych w terminach 20 i 27 października oraz 3 listopada 2021 r. W M-GOK odbyły się warsztaty szydełkowania, wyplatania wikliny papierowej oraz wyrabiania przedmiotów z krepliny. Warsztaty były przede wszystkim treningiem rękodzielniczego warsztatu, ale dla uczestniczek to również był czas integracji, dobrej zabawy, zaprezentowania swoich atutów i umiejętności, a także okazja by wyjść z domu i miło spędzić czas. Koło Gospodyń Miejskich kontynuuje swoją działalność pomimo formalnego zakończenia projektu.

Realizację zadania zakończyła Agnieszka Toros-pomysłodawczyni projektu „Kultura to TY-daj się poznać!”. 16 października przeprowadziła dla zgłoszonych uczestników warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Głównym, założonym celem było zainspirowanie do czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych poprzez naukę autoprezentacji, a także zwalczenie stresu i niepewności z tym związanej. Uczyliśmy się o dobrej komunikacji, sposobach na skuteczność przekazu, panowaniu nad stresem i wielu innych pożytecznych metodach samodoskonalenia w tym obszarze. Wykonaliśmy kilka praktycznych ćwiczeń, które na pewno wykorzystamy w praktyce.


Towarzystwo Miłośników Gryfowa zrealizowało projekt pt. „Wieczorny obchód miasta”, czyli cykl 5 godzinnych wycieczek (ratusz, kościół, rynek, mury obronne oraz cmentarz) zakończonych wspólnym poczęstunkiem. Celem inicjatywy było przybliżenie mieszkańcom historii Gryfowa Śląskiego i okolic, zaciekawienie ich tematem i zainspirowanie do własnej aktywności w tym obszarze. Ponadto integracja społeczności i budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej. Wydano wydawnictwo historyczne podsumowujące projekt w nakładzie 1000 sztuk.


Małgorzata Szczepańska zrealizowała inicjatywę „Gryfowianina portret współczesny”. Projekt zakładał stworzenie zbiorowego portretu mieszkańców naszego miasta, uchwycenie jego charakteru, specyfiki. Pierwszym etapem było wyposażenie przyszłych fotografów w umiejętności techniczne dotyczące tworzenia portretu. W związku z tym odbyły się dwa szkolenia-z historii portretowania i sposobu tworzenia portretów studyjnych i reporterskich. Założenie było jednak takie, że zdjęcia będą mogły być robione telefonem komórkowym. Ostatecznie powstało ponad 40 zdjęć – portretów gryfowian, z czego do prezentacji zaklasyfikowano 32. Portrety powstawały zarówno w profesjonalnym atelier, jak i w zupełnie innych przestrzeniach, najczęściej definiujących postać. Jak sama pomysłodawczyni podsumowuje: „Projekt miał charakter dynamiczny, ponieważ w trakcie jego realizacji pojawił się pomysł opatrywania zdjęć opisami oraz nadawania im tytułów. W ten sposób powstał dość szeroki, choć niepełny jeszcze współczesny obraz gryfowianina. Wystawa zdjęć jeszcze przed nami, a będzie ona miała tradycyjny oraz internetowy charakter. Obowiązywała zasada:” Wszyscy jesteśmy godni być częścią tego portretu.”Okazało się ,że Gryfów miał również twarz Mirska, Olszyny czy Bożkowic, ponieważ gryfowianin to nie tylko miejsce zamieszkania , ale przez wszystkim stan ducha.”

We wszystkich działaniach uczestniczyło ponad 350 odbiorców bezpośrednich z różnych grup wiekowych. Udało się spełnić założenia wynikające z rekomendacji powstałych po przeprowadzonej diagnozie potencjału i zasobów kulturowych naszej społeczności. Co ważne, wartością dodaną zrealizowanych inicjatyw jest ich nieograniczony potencjał do kontynuacji w bliższej lub dalszej przyszłości.

Dziękuję pomysłodawcom za udział w projekcie „Kultura pod strzechami-pokaż swój potencjał!” i podjęcie się wspólnej realizacji niełatwych wyzwań!
Anna Michalkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Aktualności, Dom kultury+. Bookmark the permalink.

Comments are closed.