Wakacyjne warsztaty taneczne

Zapraszamy do udziału w WAKACYJNYCH WARSZTATACH TANECZNYCH

Wiek uczestników: dzieci szkolne

Terminy zajęć wraz z godzinami: 21, 23, 28, 30 lipca (godz. 11.00-13.00) oraz 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 sierpnia (godz. 11.00 – 13.00)

Instruktor: Adrian Mleczek

Miejsce: sala widowiskowa M-GOK

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 12 osób + instruktor. Zapisy telefoniczne pod nr 75 78 12 900 oraz osobiście w godzinach 8.00 – 16.00.

Zasady organizacji zajęć:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zaakceptowanie poniższych zasad.

W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe. Wprowadzony zostaje zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu, duszności, utraty głosu. Branie udziału w zajęciach jest bezwzględnie zakazane, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

– Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po przyjściu dezynfekować ręce, również w czasie zajęć na polecenie instruktora powinny myć i dezynfekować ręce.

Uczestnicy przychodząc na zajęcia muszą mieć osłonę ust i nosa. W zależności od formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na jej zdjęcie.

Uczestnicy powinni starać się pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami.

– W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor M-GOK lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.

– Zajęcia odbywają się w określonym miejscu, a przebywanie poza nim jest zabronione.

– Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (tuż przed zajęciami). Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci bezpośrednio po zajęciach.

Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń instruktora. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane instruktorowi lub pracownikowi M-GOK.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać stosowną zgodę na udział w zajęciach.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.