Powstaje Klub Seniora!

❗️❗️❗️ Dla seniora❗️❗️❗️
 
Szanowni Państwo! Drodzy Seniorzy!!!
Na prośbę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim przekazujemy Państwu informacje o nowym projekcie, do którego przystąpiła Gmina Gryfów Śląski. W dawnym „Chemiku” przy ul. Kolejowej powstaje KLUB SENIORA. Zapraszamy seniorów do zgłaszania się do projektu. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych z siedzibą w Plewiskach i Urzędem Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w ramach Osi Priorytetowej IX Działania IX.2 Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przewidywany w złożonym wniosku okres realizacji projektu to 01.06.2020r. do 31.05.22r.
Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski pan Olgierd Poniźnik.
 
W ramach powyższego projektu planowane jest utworzenie Klubu Seniora w budynku przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim (dawny „Klub Chemika”). Prace remontowe są mocno zaawansowane.
 
Pomysł pozyskania środków narodził się w oparciu o potrzeby naszych mieszkańców. Celem projektu jest stworzenie Klubu w którym znajdzie się: kącik czytelniczy – biblioteczka seniora, strefa relaksu, strefa gimnastyki i rehabilitacji pod okiem wykwalifikowanych specjalistów z zakresu rehabilitacji, pokój pielęgniarki, aneks kuchenny i strefa „mini kawiarenki”, kącik tv i kącik informatyczny, toalety i natrysk. Przewidywana ilość uczestników w tym zadaniu to 40 osób. Będą oni mogli korzystać z wielu atrakcji m.in. wyjazdów do teatru, kina, na basen. W oparciu o potrzeby uczestników będą organizowane spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia (dietetycy, lekarze, etc) jak również spotkania towarzyskie, wspólne obchody urodzin, imienin, spotkania świąteczne, potańcówki czy odczyty lub prelekcje prowadzone przez samych seniorów dla reszty społeczności lokalnej, jeśli tylko zechcą podzielić się swoją wiedzą życiową i doświadczeniem.
 
Drugi moduł projektu to usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w, którym przewidywane jest wsparcie dla 20 osób niesamodzielnych i potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu tj. m.in. sprzątaniu, zakupach, przygotowaniu posiłków, załatwieniu spraw urzędowych, spraw dotyczących zdrowia – zakup leków, umówienie wizyty lekarskiej.
 
Powyższe dwa zadania w projekcie skierowane są do osób, które ukończyły 60 lat.
Trzeci moduł to specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przewidywane dla 20 osób. W ramach zadania można będzie skorzystać z usług pielęgniarskich, rehabilitacji w domu, porad i wsparcia psychologa. Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, również młodzieży i dzieci wymagających wsparcia specjalistów.
 
Czekamy na osoby, które zechciałyby wziąć udział w projekcie i tworzyć z nami poprzez swoje uczestnictwo nową sieć wsparcia, ale i nowe miejsce do bezpiecznego i przyjemnego spędzenia czasu dla seniorów. Zgłoszenie, udział, wszelkie świadczone w ramach projektu usługi, wyjazdy rekreacyjne, uczestnictwo w imprezach są nieodpłatne. Będą finansowane z pozyskanych środków.
 
Zgłoszenie chęci do uczestniczenia w projekcie w każdej chwili np. z powodu sytuacji życiowej można wycofać bez konsekwencji.
 
Ze względu na jeszcze trwający stan epidemii w związku z Covid-19, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa jak i osób zaangażowanych do pracy przy projekcie czekamy na Państwa telefony pod nr telefonu 75 78 13 781 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim ( podmiot zaangażowany w realizację projektu).
 
Pracownicy socjalni udzielą odpowiedzi w przypadku pytań z Państwa strony oraz przyjmą zgłoszenie chęci uczestnictwa w przedsięwzięciu.
 
Zachęcamy do uczestniczenia w proponowanych formach wsparcia, ponieważ od Państwa zależy jego sukces. Podzielcie się z nami doświadczeniem życiowym, skorzystajcie z bezpłatnego wsparcia specjalistów.
Z poważaniem:
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik
oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
Krystyna Bołtrukanis
This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.