moja Warszawa | pamiętnik z powstania

 

NIEDZIELA, 23 SIERPNIA 2020 O 17:00 – 18:15, gryfowska fontanna

Muzyczny monodram łączący adaptację dzieła Mirona Białoszewskiego z nietuzinkową interpretacją utworów muzycznych poświęconych Warszawie. Kontrast literatury Białoszewskiego wobec współczesnych tekstów piosenek odkrywa łączność i solidarność w upadku i odbudowie stołecznego miasta od czasu wojny do dziś. To literacka podróż przez kolejne dni powstania a dokładniej – ludzkie słabości, tęsknoty i pragnienia drzemiące w sercach powstańców, którzy podjęli walkę o wolność w każdym wymiarze znaczenia tego słowa. Adaptacja w niezwykły sposób pokazuje trudności i problemy powstańczej rzeczywistości i przenosi je na współczesną płaszczyznę dylematów, z jakimi boryka się codzienność.
I wydobywanie.
I odsypywanie.
I gaszenie.
I pomoc.
I nowe bomby.
I krzyk.
– Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
– Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Wycie samolotów i bomb.
– Najświętsze serce Jezusa… zmiłuj się nad nami…
I huk! I koniec!
______________________________________________________________
Obsada:
Marek Sieradzki
zespół muzyczny:
Michał Hadasik, Filip Turkowski
adaptacja i reżyseria: Marek Sieradzki
kierownictwo muzyczne muzyczne: Michał Hadasik
plakat: Agata Grabowska
produkcja: teatr KONSTELACJE
czas trwania spektaklu: 75 minut bez przerwy
Uwaga! W spektaklu obecny jest dym papierosowy.
Spektakl powstał w ramach współpracy teatru KONSTELACJE oraz wrocławskiej kawiarni Literatka i Sceny pod Regałem.

Regulamin dla uczestników spektaklu plenerowego „Moja Warszawa”
23 sierpnia, godz. 17.00, gryfowska fontanna
Regulamin zaakceptowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Lwówku Śląskim
1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zaakceptowanie poniższych zasad.
2. Spektakl zostanie zrealizowany przy gryfowskiej fontannie. Teren dla publiczności (Strefa Widza) zostanie odpowiednio wydzielony taśmami.
3. Liczba osób uczestniczących w spektaklu jest ograniczona i ze względu na dostępną powierzchnię nie może przekroczyć 30 osób + obsługa. Prosimy o wcześniejsze przybycie i zrozumienie w przypadku braku miejsc.
4. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze / Organizatorowi.
5. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu:
a) osobom zachowującym się agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających.
6. Podczas występu obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku bez zgody Organizatora.
7. Oganizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania wydarzenia w przypadku złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
W trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2:
1. Uczestnicy muszą pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości minimum 1,5 m dystansu zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
2. Na widowni krzesła będą ustawione zgodnie z obowiązującym dystansem 1,5 m. Miejsca w Strefie Widza są nienumerowane, prosimy o zajmowanie krzeseł wskazanych przez obsługę. Przed oraz w trakcie spektaklu obowiązuje absolutny zakaz opuszczania swojego miejsca oraz przestawiania krzeseł.
3. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały czas trwania występu oraz przy wejściu i wyjściu ze Stefy Widza. Posiadanie ww. środków ochronnych będzie kontrolowane przed wejściem na teren wydarzenia. W przypadku ich braku Organizator może odmówić wejścia. Uczestnik pokazów ww. środki ochronne zapewnia we własnym zakresie.
4. Przed wejściem do Strefy Widza każdy uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce korzystając z umieszczonego przy wejściu dozownika i instrukcji.
5. Uwaga! Nie przewidujemy sanitariatów, ale w każdej chwili możesz opuścić Strefę Widza.
6. Na teren wydarzenia zakaz wstępu mają osoby, które są zakażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby, na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny lub osoby przebywające pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto osoby z widocznymi objawami chorobowymi tj. katar, kaszel, duszności itp.
Prosimy o cierpliwość i kulturę osobistą na terenie Strefy Widza oraz o stosowanie się do wymienionych wyżej zasad.
Pokaż mniej

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.