Kino plenerowe w Gryfowie Śląskim

Zapraszamy na seans w wakacyjnym KINIE PLENEROWYM. Będzie lekko, zabawnie i w komediowym klimacie. Zobaczycie film „Gotowi na wszystko. Exterminator”.
Zaznaczamy, że jest to produkcja dla widzów od lat 15.
Seans odbędzie się 17 lipca br. o godz. 20.30 na placu
za M-GOK, ul. Kolejowa 33a. Wstęp bezpłatny.
 
Kwestie organizacyjne:
Strefa Kina zostanie wydzielona na boisku za M-GOK, a wejść do niej będziecie Państwo mogli wyłącznie od ulicy Kolejowej!!
 
W związku z reżimem sanitarnym oraz wytycznymi dla kin plenerowych obowiązuje Państwa poniższy regulamin:
 
1. Warunkiem uczestniczenia w seansie jest zaakceptowanie przez uczestnika poniższych zasad i ich ścisłe przestrzeganie.
2. Liczba osób uczestniczących w pokazie filmowym jest ograniczona i nie może przekroczyć 150 osób. Przy czym ilość ta zostanie dopasowana do ilości miejsca, którym dysponujemy. Prosimy o wcześniejsze przybycie i zrozumienie w przypadku braku miejsc.
3. Uczestnicy pokazów mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze / Organizatorowi.
4. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu:
a) osobom zachowującym się agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
c) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
5. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych, itp.), alkoholu, środków odurzających i psychotropowych,
6. Podczas pokazów filmowych obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku wyświetlanych filmów.
7. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania pokazów, w przypadku złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
 
W trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2:
 
1. Uczestnicy muszą pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości minimum 2m, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.
2. Przed wejście do Strefy Kina mierzymy widzom temperaturę ciała przy pomocy bezdotykowego termometru. Prosimy o przygotowanie się do tego i zasłonięcie ust oraz nosa przyłbicą lub maseczką. W przypadku stwierdzenia temperatury wyższej niż 37 stopni Celsjusza, nie będziemy mieć możliwości wpuszczenia takiej osoby na teren Strefy Kina.
3. Przed wejściem do Strefy Kina każdy uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce korzystając z umieszczonego przy wejściu dozownika i instrukcji.
4. Miejsca w kinie są nienumerowane, prosimy o zajmowanie leżaków wskazanych przez obsługę kina. Przed oraz w trakcie seansu obowiązuje absolutny zakaz opuszczania swojego miejsca oraz przestawiania leżaków.
5. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały czas trwania pokazów. Posiadanie ww. środków ochronnych będzie kontrolowane przed wejściem na teren kina plenerowego. W przypadku ich braku Organizator może odmówić wejścia na teren wydarzenia. Uczestnik pokazów ww. środki ochronne zapewnia we własnym zakresie.
6. Na terenie kina obowiązuje zakaz wszelkiej konsumpcji, spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz palenia papierosów i papierosów elektronicznych, głośnego zachowania, wprowadzania zwierząt, niszczenia mienia Organizatora.
7. Uwaga! Na seansie nie przewidujemy sanitariatów, ale w każdej chwili możesz opuścić Strefę Kina.
8. Na teren kina plenerowego zakaz wstępu mają osoby, które są zakażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby, na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny lub osoby przebywające pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto osoby z widocznymi objawami chorobowymi tj. katar, kaszel, duszności itp.
9. Prosimy o cierpliwość i kulturę osobistą na terenie kina oraz o stosowanie się do niniejszego regulaminu oraz respektowanie zaleceń obsługi przed, w trakcie i po seansie. W przeciwnym wypadku nasz pracownik może nakazać Ci opuszczenie Strefy Kina.
 
Koncepcja kina plenerowego została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lwówku Śląskim.

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.