Nasze projekty

Jednym z wielu obszarów naszej działalności jest również pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Możemy pochwalić się dużą skutecznością w pisaniu wniosków. Dotychczas ze środków unijnych (od 2009 roku) pozyskaliśmy prawie 152.000,00 zł!

W szczególności:

W 2009 roku pozyskaliśmy:

  • 30.000,00  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach  realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego – „Inicjatywa artystyczna” na projekt „Kwisonalia – Festiwal bez granic 2009”.
  • 10.000,00 z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na projekt „Festiwal bez granic”.
  • 1.000,00 z Powiatu Lwóweckiego w ramach zadania „Upowszechnianie kultury” na na projekt „Jarmark Wielkanocny – 4 kwietnia 2009”.

W 2010 roku pozyskaliśmy:

  • 14.732,00 z UMWD za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Powiatowe Święto Wsi – Chleb w tradycji i kulturze ludowej”.
  • 500,00 z Powiatu Lwóweckiego w ramach zadania „Upowszechnianie kultury” na projekt „Jarmark Wielkanocny – 28 marca 2010 roku”.
  • W 2010 roku składaliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie do Programu Fryderyk Chopin 2010 – Promesa na realizację zadania pn.”W krainie Fryderyka Chopina – Gryfowskie Obchody Roku Chopinowskiego”. Mimo pozytywnej ocenie oferty ostatecznie ze względu na ograniczone środki nie znaleźliśmy się w gronie wybranych Beneficjentów.

W 2011 roku pozyskaliśmy:

  • 11.984,00 z UMWD za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013 z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Powróćmy do tradycji izerskiej wsi – Dożynki w gminie Gryfów Śląski”

W 2012 roku pozyskaliśmy:

  • 30.000,00  z Euroregionu Nysa w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012 – 2014 na projekt pt. „Euroregionalne Obchody 770-lecia Gryfowa Śląskiego – polsko-niemieckie średniowieczne spotkania”
  • 10.755,50 z UMWD za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013 z udziałem środków EFR na rzecz ROW na projekt „Wieńcowiny pod Gryfem”

W 2013 roku pozyskaliśmy:

  • ponad 43.000,00 z Euroregionu Nysa z Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2012 – 2014 na projekt pt. „Kwisonalia – Euroregionalny ART Festival bez granic”

 

 

 

Comments are closed.