Sukces w Kazimierzu Dolnym

W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zakończył się 52 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. W konkursie festiwalowym wzięło udział ponad 800 artystów ludowych z 15 województw. Pomimo deszczowej pogody festiwal zgromadził niemal 10.000 gości.
Do tegorocznej edycji zakwalifikowano panią Feliksę Cierlik z Rząsin wraz z podopiecznymi: Marianem Pukackim, Władysławem Pukackim, Zofią Frankowską i Martyną Sikacką. Pani Feliksa oraz uczniowie na co dzień śpiewają w zespole folklorystycznym „Rząsinianki”.
W trakcie wydarzenia jury oceniało dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny wykonawców. W poszczególnych kategoriach przesłuchano 25 kapel, 29 zespołów śpiewaczych, 10 instrumentalistów, 25 solistów śpiewaków, 10 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja oraz 21 grup w konkursie „DUŻY – MAŁY”.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że:
– w kategorii solistów śpiewaków pani Feliksa Cierlik zdobyła II nagrodę!!
– w kategorii „DUŻY-MAŁY” pani Feliksa wraz z uczniami z Rząsin zajęli III miejsce!!!

Opiekę nad nagrodzonymi artystami roztoczyły panie Teresa Cierlik oraz Grażyna Chomentowska.

Serdecznie gratulujemy tak wybitnych osiągnięć na najbardziej prestiżowym festiwalu kultury ludowej w Polsce.

Mąż mojej żony zakończy sezon artystyczny w M-GOK


Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na ostatnią przed wakacjami „Kolację z Artystą”. Tegoroczny sezon zakończymy spektaklem, którym inaugurowaliśmy cykl spotkań artystycznych w 2015 roku. Już 17 czerwca (niedziela) o godz. 17.00 sala widowiskowa Gryfowskiego Domu Kultury ponownie zamieni się w teatralną scenę studyjną za sprawą spektaklu „Mąż mojej żony”.

Mieszkającego od kilku lat we Frankfurcie Ślązaka, niejakiego Zeflika, odwiedza przybysz z Warszawy, niejaki Edmund. Mężczyźni nie znają się wcale, lecz łączy ich – co wychodzi w trakcie wizyty – jakże istotna rzecz: kobieta. Dokładniej mówiąc, wspólna żona Helena.
Jak poradzą sobie z tym problemem? Czy w jego rozwiązaniu pomogą butelki wypitego alkoholu? Co wyniknie z ich niezwykłego spotkania? Wszystkiego dowiecie się Państwo oglądając spektakl Sceny Inicjatyw Aktorskich „Mąż mojej żony” autorstwa Miro Gavrana, który powstał w Teatrze im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze. Swoją premierę miał 31. 12. 2014 r. na deskach tegoż teatru.
Sztuki Gavrana od ponad dwudziestu lat odbywają triumfalny pochód przez sceny całego świata. Także w Polsce cieszą się zasłużonym powodzeniem. Komedia „Mąż mojej żony” stanowi z pewnością jedno z największych osiągnięć chorwackiego dramaturga.
Przedstawienie gwarantuje nie tylko dobrą zabawę, proponuje również odrobinę refleksji na temat kondycji współczesnego mężczyzny, jak i relacji damsko-męskich w dzisiejszym świecie.
Reżyseria: Henryk Adamek
A w genialnych kreacjach: Jacek Grondowy oraz Piotr Konieczyński.

Bilety w cenie 30 zł. Uwaga!!! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację biletów. Odbiór zarezerwowanych biletów do 8 czerwca w siedzibie M-GOK przy ul. Kolejowej 33a. Więcej informacji oraz rezerwacje pod numerem tel. 75 78 12 900.

Zapraszamy do udziału w TURNIEJU SZACHOWYM

Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016) – dalej RODO
informujemy, że:

1) Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 33a, 59-620 Gryfów Śląski, adres poczty elektronicznej: mgokgryfow@wp.pl. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
– realizacji zadań administratora polegających na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz upowszechnianiu wartości kulturalnych;
– archiwalnych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
– zawarcia i realizacji umów (świadczenia usług) oraz sprzedaży usług oferowanych przez administratora,
– w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; przekazywanie danych innym podmiotom takim jak podmioty zapewniające obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną czy też podmiotom zapewniającym obsługę prawną, realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania,

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

5) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6) w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

8) konsekwencją niepodania przez Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez administratora usługi.

Oficjalny afisz Kwisonaliów 2018

Objazdowe Kino VISA ponownie w M-GOK

Właśnie wystartowała przedsprzedaż biletów on line na wizytę Objazdowego Kina Visa w Gryfowie Śląskim.

Repertuar wraz z linkami do przedsprzedaży znajdziecie Państwo na:

https://kino.visa.pl/trasa_kina/szczegoly/84
Strona internetowa kina: http://kino.visa.pl/
Szczegóły repertuaru będą dostępne na stronie: http://kino.visa.pl

Szczegóły dotyczące pokazów i bilety:

http://bit.ly/KinoVisaGryfowSlaski

Zachęcamy do kontaktu w celu dokonania rezerwacji:
(22) 357 78 00,
pon.-pt. 10:00-15:00.

Cennik biletów:
Bilety grupowe 12zł (powyżej 10os.)
Bilety normalne 16zł
Bilety ulgowe 14zł
Bilety normalne 3D 18zł
Bilety ulgowe 3D 16zł
Bilety grupowe 3D 14zł

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja-galeria (fot. Paweł Rubaj)

Uwaga! Informacja o wolnym dniu

Informujemy, że dnia 4 maja (piątek) Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury będzie nieczynny.

50-lecie Kabaretu ELITA w M-GOK-galeria (fot. Mariusz Dragan)

Błazeńskie przypadki Ruphusa Raphusa- galeria (fot. Paweł Rubaj)