„Przywoływanie, często utraconej pamięci, czyli moja rodzina w odmętach historii”

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim ogłaszają konkurs historyczno-literacki „Skąd przyszliśmy …, czyli wspomnienia z historii mojej rodziny”, adresowany do uczniów gryfowskiego ZSOiZ i szkół podstawowych miasta i gminy Gryfów Śląski.

Patronat nad nim sprawują Pan Daniel Koko – Starosta Powiatu Lwóweckiego i Pan Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Przedsięwzięcie ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, a przede wszystkim tych związanych z „małą ojczyzną”, jak również pogłębianie wiedzy historycznej, uwzględniającej również przeszłość lokalną. Ważnym elementem konkursu będzie rozwijanie warsztatu literackiego jego uczestników.

Patronat medialny wydarzenia sprawować będzie „Kurier Gryfowski”, na łamach którego zamieszczone będą fragmenty najciekawszych prac.

W ramach konkursu odbywać się będą warsztaty literacko-dziennikarskie oraz etnograficzne.

Harmonogram oraz zasady formalne Konkursu znajdują się w „Regulaminie”.

Organizatorzy wyrażają głęboką nadzieję, że udział w naszym wspólnym przedsięwzięciu przyczyni się do zachowania często ulotnej pamięci o przeszłości naszych rodzin i pozwoli pogłębić tożsamość kulturową mieszkańców naszego Regionu.

Regulamin konkursu 

Załącznik nr 1

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.