Plener artystyczny edycja sierpniowa

PLENER ARTYSTYCZNY „LATO W KOLORACH” (edycja sierpień 2021) ⛱🎨☀️‼
‼ Zapraszamy do udziału ‼
Mamy kilka wolnych miejsc 😄
Wiek uczestników: dzieci i młodzież od 10 lat
Termin: 23-27 sierpnia 2021 r. w godz. 11.00 – 13.00
Instruktor: Beata Wolar
Miejsce: teren przy M-GOK
Uwaga! Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie.
Uwaga! Na zajęciach obowiązuje limit 12 osób + instruktor.
Zapisy telefoniczne pod nr 75 78 12 900 lub osobiście w godzinach 8.00 – 16.00
Zasady organizacji zajęć:
– Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zaakceptowanie poniższych zasad.
– W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe. Wprowadzony zostaje zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu, duszności, utraty głosu. Branie udziału w zajęciach jest bezwzględnie zakazane, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
– Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po przyjściu dezynfekować ręce, również w czasie zajęć na polecenie instruktora powinny myć i dezynfekować ręce.
– Uczestnicy powinni starać się pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami.
– W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor M-GOK lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.
– Zajęcia odbywają się w określonym miejscu, a przebywanie poza nim jest zabronione.
– Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (tuż przed zajęciami). Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci bezpośrednio po zajęciach.
– Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń instruktora. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane instruktorowi lub pracownikowi M-GOK.
– Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać stosowną zgodę na udział w zajęciach.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.