Festyn rodzinny „Pierwszy dzień wakacji” – regulamin wydarzenia

Widzimy się jutro❣️ Trzymajcie kciuki za pogodę ☀️🌤✊
Poniżej zamieszczamy regulamin obowiązujący w czasie wydarzenia
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zaakceptowanie poniższych zasad.
2. Wydarzenie zostanie zrealizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 (od strony boisk).
3. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze/ Organizatorowi.
4. Organizator lub osoby przez niego upoważnione mogą odmówić wstępu:
a) osobom zachowującym się agresywnie,
b) osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających.
5. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zapisów regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych. W szczególności zabrania się:
– palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
– zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
– zakłócania porządku,
– wprowadzania zwierząt,
– wchodzenia na ogrodzenie, niszczenia urządzeń.
6. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania wydarzenia w przypadku złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
Ze względu na trwającą pandemię COVID-19:
1. Działania zostaną podzielone na strefy w celu zminimalizowania możliwości gromadzenia się uczestników w jednym miejscu.
2. Uczestnicy powinni starać się pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami.
3. Uczestnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką. Uczestnik wydarzenia środki ochronne zapewnia we własnym zakresie.
4. Dodatkowo przy wejściu ustawiony zostanie stojak z płynem do dezynfekcji rąk. Uczestnik wchodząc na teren wydarzenia jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.
5. Na teren wydarzenia zakaz wstępu mają osoby, które są zakażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby, na które nałożono obowiązek odbycia kwarantanny lub osoby przebywające pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto osoby z widocznymi objawami chorobowymi tj. katar, kaszel, duszności itp.
6. Prosimy o cierpliwość i kulturę osobistą na terenie wydarzenia oraz o stosowanie się do niniejszego regulaminu oraz respektowanie zaleceń obsługi przed, w trakcie i po wydarzeniu.
Wierzymy, że wspólnie damy radę 😄🤗👍
This entry was posted in Aktualności, Wydarzenia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.