Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Z dumą informujemy o wielkim sukcesie! W grudniu złożyliśmy wniosek do programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”, który znalazł się w gronie 50 najlepszych projektów w Polsce. W procesie naboru do Narodowego Centrum Kultury wpłynęły 232 wnioski. Nasz projekt znalazł się na 39 miejscu!

Na stronach NCK można znaleźć następującą informację „W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. W 2021 r. łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i gratulujemy beneficjentom – domom, centrom i ośrodkom kultury w całej Polsce.” Oznacza to wsparcie pierwszej części w kwocie 8.000,00 złotych. Maksymalna kwota wsparcia drugiej części zadania wyniesie 22.000,00 złotych.

Projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim pn. „Kultura pod strzechami – pokaż swój potencjał!” wpisał się w filozofię programu, która zakłada włączenie osób spoza „orbity” ośrodka kultury do udziału w jego działaniach, zdobycie wiedzy o „ukrytym” potencjale lokalnym oraz podniesienie kompetencji pracowników instytucji kultury w zakresie diagnozy lokalnej, monitoringu i ewaluacji.

Co to oznacza dla mieszkańców?

W pierwszym, aktualnie trwającym etapie projektu, która potrwa do 30 czerwca 2021 roku, będziemy docierać do mieszkańców gminy Gryfów Śląski. Z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych, dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemiologicznej spróbujemy zilustrować obraz potencjału drzemiącego zwłaszcza wśród osób nieobecnych dotychczas w przestrzeni kulturalnej. Będziemy szukać unikalnych zainteresowań oraz kompetencji kulturowych i kreatywnych, również tych wynikających ze spędzania wolnego czasu. Przyświecać nam będzie założenie, że każda twórczość może być wyjątkowa. Uwaga! Będziecie mieć szansę na realizację swoich pomysłów!

Ponieważ powstała diagnoza ma pomóc mieszkańcom w tworzeniu swoich propozycji oraz zespołowi we wspieraniu pomysłodawców, opracujemy i udostępnimy do wiadomości publicznej zasady wyboru waszych inicjatyw. Przeprowadzimy nabór i wyłonimy najbardziej wartościowe projekty.

W drugim etapie, który będzie trwał od 30 lipca do 13 listopada 2021 roku przy naszym wsparciu zrealizujecie inicjatywy, które dofinansujemy z pozyskanego grantu.

W zespole Domu Kultury działa z nami i wspiera nas: Marzena Wojciechowska, Paweł Rubaj, Agnieszka Muszka i Mariusz Dragan.

Współpracujemy z dwiema badaczkami: Bożeną Mulik – Prezes Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Izerskie” oraz Magdaleną Gułą ze Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”.

W całym procesie towarzyszyć nam będzie Marek Sztark – animator wyznaczony przez Narodowe Centrum Kultury. Niezależny menedżer kultury i animator rozwoju lokalnego, doradca, trener i wykładowca. Główny specjalista Strefy Kultury Wrocław. Dyrektor Przeglądu Małych Form KONTRAPUNKT. Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO. Koordynator współpracy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska.

To wymagający projekt, ale też ciekawe wyzwanie dla całej lokalnej społeczności.
Już teraz włączcie się! Pokażcie, jaki potencjał kryje się pod gryfowskimi strzechami! Zróbmy razem kulturę!

Zapraszam do śledzenia informacji na naszej stronie stronie internetowej: www.mgok.gryfow.pl
Anna Michalkiewicz

This entry was posted in Aktualności, Dom kultury+, Wydarzenia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.