M-GOK beneficjentem programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021

 
‼️‼️ MAMY TO ‼️‼️ 
Nasz złożony w grudniu wniosek do programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021” znalazł się w gronie 50 najlepszych projektów w Polsce! Znalazł się na 39 miejscu zestawienia!!!
„W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. W 2021 r. łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł. W procesie naboru do NCK wpłynęły 232 wnioski. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i gratulujemy beneficjentom – domom, centrom i ośrodkom kultury w całej Polsce.”
Nasz projekt 'Kultura pod strzechami – pokaż swój potencjał!” jest sposobem na pozyskanie wiedzy oraz zwiększenie świadomości w kontekście zasobów i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Gryfów Śląski. Pozwoli poprzez wykorzystanie narzędzi badawczych na zilustrowanie obrazu potencjału drzemiącego zwłaszcza wśród osób nieobecnych dotychczas w przestrzeni kulturalnej. Docelowo zwiększymy aktywny udział mieszkańców, członków organizacji, grup nieformalnych w życiu społecznym i kulturalnym gminy. Wkrótce więcej szczegółów. 
Działamy ‼️ Czeka nas dużo pracy ‼️ 😅
 
 
This entry was posted in Aktualności, Dom kultury+. Bookmark the permalink.

Comments are closed.