PRACOWNIA PLASTYCZNA MAŁEGO ARTYSTY

Uwaga!!! Przekładamy dzisiejszy start pracowni na 6 października. Przypominamy o zapisach telefonicznych i konieczności zapoznania się z zasadami udziału zamieszczonymi poniżej ↓

 

Zasady organizacji zajęć zgodne z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

1. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla ośrodków kultury obowiązuje limit uczestników zajęć w przeliczeniu na dostępną powierzchnię.

2. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe.Wprowadzony zostaje zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu, duszności, utraty głosu lub zdolności ruchowych. Branie udziału w zajęciach jest bezwzględnie zakazane, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

3. Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu dezynfekować ręce, również w czasie zajęć na polecenie instruktora powinny myć i dezynfekować ręce.

4. Uczestnicy wchodząc do obiektu muszą mieć osłonę ust i nosa. W zależności od formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na jej zdjęcie.

5. Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie będzie wykonywany pomiar temperatury, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Dziecko ma mierzoną temperaturę przy rodzicu/opiekunie prawnym. Rodzin/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury. W przypadku odmowy instruktor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

6. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor M-GOK lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.

7. Zajęcia odbywają się w określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione. Sala przeznaczona do prób będzie dezynfekowana i wietrzona po każdych zajęciach.

8. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku M-GOK. Dzieci są przyprowadzane do głównego wejścia z zachowaniem odstępu min. 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa).

9. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie (tuż przed zajęciami). Nie ma możliwości przebywania w holu w oczekiwaniu na zajęcia. Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci przy głównym wejściu bezpośrednio po zajęciach.

10. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać stosowne zgody na udział w zajęciach.

11. Na terenie obiektów wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą podpisane napoje.

12. Uczestnicy przychodzą na zajęcia przebrani. Nie ma możliwości korzystania z szatni ani garderoby. Dopuszczana jest zmiana obuwia na potrzeby zajęć ruchowych w wyznaczonym do tego miejscu.

Karta zgłoszenia oraz deklaracja do pobrania poniżej:
Zgoda_na_udział_pracownia_plastyczna
deklaracja_covid_19
wypełnić, wysłać na adres: mgokgryfow@wp.pl albo dostarczyć do sekretariatu M-GOK w dniu pierwszych zajęć lub odpowiednio wcześniej.

 

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.