Plener artystyczny „Lato w kolorach”

[EDIT] Brak wolnych miejsc!!! Mamy komplet!!!

Zapraszamy do udziału w PLENERZE ARTYSTYCZNYM „LATO W KOLORACH”

Wiek uczestników: dzieci i młodzież od 10 lat

Termin: 20-24 lipca w godz. 11.00 – 12.30

Instruktor: Beata Wolar

Miejsce: trawnik przy budynku M-GOK

Uwaga! Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie.

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 8 osób + instruktor. Zapisy wyłącznie telefoniczne pod nr 75 78 12 900 w godzinach 8.00 – 15.00.

Zasady organizacji zajęć obowiązujące uczestników uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lwówku Śląskim:

– W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe.Wprowadzony zostaje zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu, duszności, utraty głosu lub zdolności ruchowych. Branie udziału w zajęciach jest bezwzględnie zakazane, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

– Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po przyjściu dezynfekować ręce, również w czasie zajęć na polecenie instruktora powinny myć i dezynfekować ręce.

– Uczestnicy przychodząc na zajęcia muszą mieć osłonę ust i nosa. W zależności od formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na jej zdjęcie.

– Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie będzie wykonywany pomiar temperatury, zwłaszcza w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Dziecko ma mierzoną temperaturę przy rodzicu/opiekunie prawnym. Rodzin/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury. W przypadku odmowy instruktor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

– W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka dyrektor M-GOK lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.

– Zajęcia odbywają się w określonym miejscu, a przebywanie poza nim jest zabronione.

– Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku M-GOK. Dzieci są przyprowadzane do głównego wejścia z zachowaniem odstępu 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa).

– Na zajęcia należy przychodzić punktualnie punktualnie (tuż przed zajęciami). Nie ma możliwości przebywania w holu w oczekiwaniu na zajęcia. Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci przy głównym wejściu bezpośrednio po zajęciach.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać stosowną zgodę na udział w zajęciach.

– Na terenie obiektów wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą podpisane napoje.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.