Jesienna aktywność gryfowskiego UTW

Przedostatni miesiąc mijającego roku był dla gryfowskich seniorów czasem obfitującym w atrakcyjne wydarzenia. 22 listopada seniorzy wzięli udział w wykładach w Instytutach Archeologii, Pedagogiki oraz Psychologii. Głównym celem ostatniego modułu projektu było włączenie osób starszych do uczącej się wspólnoty akademickiej poprzez uczestnictwo słuchaczy partnerskich uniwersytetów w zajęciach akademickich, mieszczących się w stałej ofercie dydaktycznej jednostek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkową atrakcją był przygotowany dla nas spacer z przewodnikiem po Ostrowie Tumskim.
Dwa dni później wspólnie podsumowaliśmy współpracę uczestnicząc w konferencji podsumowującej projekt UTW: „Uczyć- Tworzyć – Wspierać”. Projekt, który realizowaliśmy od kwietnia w gronie siedmiu Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Dolnego Śląska w partnerstwie z UTW w UWr., a który uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.n. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w 2017 roku. W monumentalnych przestrzeniach Sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego spotkali się wszyscy partnerzy projektu oraz zaproszeni goście. m.in. prof. dr hab. Ryszard Cach – Prorektor ds. Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego, Małgorzata Zawada – Radna (Urząd Miasta Wrocławia) i członek Wrocławskiej Rady ds. Seniorów, Robert Pawliszko- Dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora, prof. dr hab. Maria Straś – Romanowska (UWr, DSW) oraz Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. I my. Gryfowski Uniwersytet III Wieku. Najmłodszy wśród dolnośląskich organizacji.

Nasi przyjaciele z Wrocławia dali nam niesamowite wsparcie merytoryczne, ale teraz czas na naszą lokalną aktywność. Serdecznie zapraszam członków Gryfowskiego UTW, sympatyków oraz wszystkie osoby pragnące uczestniczyć aktywnie lub wspierać działania na rzecz seniorów na spotkanie. Spotykamy się 4 stycznia o godz. 14.00 w siedzibie Organizacji Pozarządowych w gryfowskim ratuszu (wejście od postoju TAXI).

Kierownik gryfowskiego UTW – Anna Michalkiewicz

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.