Gryfowski UTW działa

projekt13 czerwca był dniem, w którym zakończyliśmy II Moduł w partnerskim projekcie „UTW – Uczyć – Tworzyć – Wspierać”. Projekt oferuje: szkolenia, warsztaty, konsultacje, działania animacyjne oraz wymianę kadry i dobrych praktyk – a zatem działania edukacyjne, animacyjne i aktywizujące społeczność senioralną. W jego zamyśle uczestnicy chcą się wzajemnie inspirować, nie bez powodu zatem oscyluje on wokół triady: uczyć – tworzyć – wspierać.

Moduł drugi przewidywał wykłady, warsztaty, szkolenia, konsultacje które realizowane były w siedzibach partnerów projektu. Celem tej części było wspieranie lokalnych UTW poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczeń, które mogą przyczynić się do rozbudowania, urozmaicenia i uatrakcyjnienia dotychczasowej oferty placówek. VII spotkanie warsztatowo-szkoleniowe w Gryfowie Śląskim obejmowało wykłady i działania animacyjne dla edukatorów i liderów oraz warsztaty dla seniorów. Edukatorzy wzięli udział w dwóch szkoleniach: „Jak przygotować i przeprowadzić warsztaty z animacji dla seniorów” oraz „Śmierć, starzenie się, przemijanie – jak i czy rozmawiać z seniorami na tematy trudne”. Seniorom zaproponowano Warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz Trening pamięci.

Zajęcia poprowadził zespół szkoleniowy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim w składzie: Anna Gużda, Beata Działa i Ilona Zakowicz. Dodatkowo o niezwykłą atmosferę spotkania dbali przedstawiciele wrocławskiego zespołu ds. superwizji pani Halina Cebula i pan Jerzy Sosnowski. Dodam, iż w działaniach wzięło udział 30 seniorów z Gryfowskiego UTW oraz lokalni edukatorzy osób starszych.

Wkrótce kolejne działania w module trzecim, w którym seniorzy będą mogli wziąć udział w zajęciach realizowanych przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt posiada stronę internetową www.projektutw.uni.wroc.pl do odwiedzenia której zapraszam.

Kierownik UTW w Gryfowie Śląskim                                                                                                                    Anna Michalkiewicz

UTW

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.