Podożynkowo

Łużyckie Święto Plonów

Szanowni Państwo!

Za nami czas niezwykłych dożynek, które były prawdziwym świętem radości i wdzięczności w Wieży. Towarzyszyła im piękna pogoda, barwne wieńce i oryginalnie przystrojone dekoracje żniwne. Uroczystości miały charakter Łużyckiego Święta Plonów, bowiem odbywały się po drugiej stronie Kwisy, czyli na Łużycach. Z tej okazji zostało przygotowane okolicznościowe wydawnictwo.

Dożynki zostały zapoczątkowane uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Gryfowie Śląskim, w którym zgromadziły się delegacje wszystkich sołectw naszej Gminy oraz mieszkańcy, a także zaproszeni goście na czele z senatorem Janem Michalskim. Mszę świętą w intencji rolników i mieszkańców wsi odprawili: ksiądz profesor Sławomir Stasiak – prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ds. promocji i współpracy z zagranicą, ks. wicedziekan Zbigniew Kulesza z Miłkowa w dekanacie Mysłakowice oraz ksiądz dziekan Krzysztof Kurzeja. Jesteśmy im wdzięczni za przepiękną oprawę tegorocznej mszy dziękczynnej, co podkreślało i wspominało wielu jej uczestników. Po mszy uformował się barwny korowód. Na czele Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Olszyna, kombajn będący własnością Państwa Krawczyków na którym także jechał ksiądz Krzysztof Kurzeja (to był księdza dziekana pierwszy raz) a tuż za nim przyczepa z dywanem, paradny wóz przyczepiony do ciągnika C-45 przygotowany przez byłego sołtysa Krzewia Wielkiego Ryszarda Łozińskiego.

W korowodzie szły także delegacje wieńcowe wszystkich naszych siedmiu sołectw oraz goście zaproszeni, a także zespoły folklorystyczne oraz Gryfowska Kapela Podwórkowa. Barwny korowód był przyjmowany z dużymi brawami i zaciekawieniem.

Kiedy już wszyscy spotkali się na Placu Dożynkowym, użyczonym przez państwa Mieczysławę i Lesława Hawrylewiczów (stokrotne dzięki) powitał wszystkich zespół Wesołe Nutki ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie pod egidą Macieja Styszyńskiego. Gospodarze dożynek: Barbara Pasiak sołtys Wieży i Olgierd Poniźnik powitali zebranych rolników oraz starostów tegorocznych dożynek Danutę i Stanisława Krawczyków (o nich piszemy oddzielnie, gdyż w pełni na to zasługują). Gospodarze przywitali także innych gości dożynek, a wśród nich parlamentarzystów: posłanki Zofię Czernow i Małgorzatę Sekułę-Szmajdzińską oraz senatora Jana Michalskiego, a także w sposób szczególny delegacje z miast partnerskich: Gryfice, Bischofswerda i Raspenava. Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem uroczyście otworzyli dożynki stawiając ze snopków kopkę owsa. Następnie przeżyliśmy ceremoniał dożynkowy i podzieliliśmy się chlebem z tegorocznych zbiorów. Pięciu rolnikom z naszej gminy zostały wręczone odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”. Uhonorowani zostali: Stanisława Torba – Rząsiny, Celina Wesołowska – Wieża, Lesław Hawrylewicz – Wieża, Jan Kubiszyn – Młyńsko, Zbigniew Kłowaty – Wieża.

Ponadto wręczono Złotą Rybkę państwu Sabinie i Janowi Niebieszczańskim (firma ABI-POL z Proszówki).

Rota w wykonaniu orkiestry zakończyła część oficjalną dożynek. Następnie koncertowały zespoły folklorystyczne: Gryfowianie, Sołtysowe Gryfinki i Rząsinianki (jak zwykle spisując się dzielnie). Potem przyszedł czas na Turniej Sołectw o „Wieżę w Wieży”. Rywalizowało zaciekle dobrze zorganizowanych iprzygotowanych siedem sołectw. Największym zainteresowaniem, zarówno uczestników, jak i widzów cieszyły się trzy konkurencje: bieg z sołtysem (niektórzy przed biegiem żegnali się z rodzinami i publicznością), układanie wieży z warzyw, a najbardziej podobała się publiczności prezentacja pań w gumowcach i panów w szpilkach, którzy prezentowali się w rytmie wybranych utworów. Była to szałowa konkurencja – dosłownie hit turnieju. „Wieżę” zdobył zespół z Proszówki, II miejsce przypadło drużynie z Ubocza, a III miejscem zadowolili się uczestnicy z Wieży, czyli gospodarze. Nie zabrakło też nagród specjalnych w postaci worków z paszą ufundowanych przez firmę „Osadkowski – Cebulski”.

Gwiazdą tegorocznych dożynek była formacja „Wędrowne Gitary”, która wykonała największe przeboje Czerwonych Gitar, zapewniając wiele wrażeń – słuchając m.in. takich utworów jak „Powiedz stary gdzieś ty był”, „Takie ładne oczy”, „Nie Spoczniemy” czy też dwukrotnie śpiewana „Już za rok matura”. Potem przez 3 godziny uczestnicy dożynek pląsali z radością (bo taniec jest radością życia) przy dźwiękach zespołu „AVES”.

Specjalne podziękowanie kieruję w stronę Sołtys Barbary Pasiak, Rady Sołeckiej, radnego Jerzego Guzego, starostów Danuty i Stanisława Krawczyków a także wielu mieszkańców Wieży za pomoc przy sprawach organizacyjnych. Nie byłoby tej sprawnej organizacji bez ścisłej współpracy sołectwa z zespołem Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury na czele z dyrektor Anną Michalkiewicz. Dziękuję bardzo wszystkim delegacjom sołectw za przygotowanie wieńców i godne reprezentowanie na dożynkach.

Dziękuję także naszym darczyńcom i sponsorom (listę publikujemy na następnej stronie), bez których nie przeżylibyśmy naszego święta.

W sposób szczególny chcę podziękować Irenie Włodarek za pyszną zupę dożynkową: jarzynową przygotowaną w kuchni polowej. Ostatni uczestnik aż chochlę wylizał.

Dziękuję także wszystkim, którzy zechcieli towarzyszyć rolnikom w ich święcie. Po raz kolejny pokazaliśmy, że tradycja jest dla nas ważna i że potrafimy ją wspólnie przeżywać. Już dziś w imieniu sołectwa Krzewie Wielkie i swoim własnym zapraszam na Dożynki Gminne 4 września 2016 roku.

Olgierd Poniźnik

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.