Darmowe kursy językowe dla osób 50+

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim oraz Szkoła Językowa PROFI-AKADEMIA zapraszają do udziału w kursach języka angielskiego i niemieckiego. Propozycja skierowana jest do osób powyżej 50 roku życia. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu„Podnoszenie kwalifikacji językowych w grupie 50+” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kurs planowany jest od sierpnia do października w wymiarze 2 lub 3-miesięcznym. Miejsce realizacji: siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 33a.

Zajęcia będą odbywać się 2 lub 3 razy w tygodniu  w godzinach przedpołudniowych lub
popołudniowych w grupach maksymalnie 10-cioosobowych (godziny do ustalenia z
uczestnikami).
Kursantami mogą być osoby, które ukończyły 50 r.ż. , a wcześniej nie brały udziału w szkoleniach językowych z funduszy UE.
Kurs jest w 100% bezpłatny. Zakończony zostanie egzaminem i potwierdzony certyfikatem na poziomie A2.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 75 78 12 900 lub e-mailowo mgokgryfow@wp.pl

50  W TWOIM MIEŚCIE

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.